«Ossos que xerren. La fossa dels tres mariandos» és la narració documental de la primera exhumació d’una fossa, amb víctimes assassinades pels feixistes a la Guerra Espanyola, portada a terme a les Illes Balears després de 40 anys de govern democràtic.